Verpakkingenconvenant gewasbescherming STORL

Het Verpakkingenconvenant gaat uit van de gedachte dat alle partijen medeverantwoordelijk zijn voor het probleem van resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. De belangrijkste onderdelen worden hieronder toegelicht.

Het convenant werd eind 1988 door de overheid (ministeries van VROM (nu I&M), LNV (nu EZ), SZW en WVC (nu VWS)) en het bedrijfsleven (toelatinghouders/fabrikanten, handelaren en het landbouwbedrijfsleven) ondertekend. Na de ondertekening zijn alsnog enkele toelatinghouders toegetreden tot het convenant. Het convenant wordt dus door zo goed als alle betrokkenen onderschreven.
Een van de onderdelen van het convenant is dat toelatinghouders die het convenant hebben ondertekend het STORL-vignet (=geregistreerde beeldmerk van de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) op de verpakking mogen voeren. Dit beeldmerk mag niet worden gevoerd door fabrikanten en  toelatinghouders die het convenant niet hebben ondertekend.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting STORL.