Keuring van spuitapparatuur

Optimaal werkende spuitapparatuur is essentieel, niet alleen voor een goede verdeling van de spuitvloeistof over het gewas en dus een goede bestrijding, maar ook om de emissie naar bijvoorbeeld een naburig gewas, de lucht, de bodem en het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken.
Naast het eigen onderhoud aan uw apparatuur kunt u veldspuiten en boomgaardspuiten laten nakijken door een erkend keuringsstation. Voor zowel veldspuiten als boomgaardspuiten is een dergelijke keuring verplicht.
Bij een keuring worden onder andere de manometer, de dopafgifte en de hoogtemeter gecontroleerd. Zo nodig worden onderdelen vervangen of bijgesteld. De keuring moet worden uitgevoerd door een keuringsbedrijf dat erkend is door de SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek). Na goedkeuring wordt op de spuit de SKL-goedkeuringssticker aangebracht.

Sinds 1 juli 2006 is de keuringsfrequentie gewijzigd van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Voordat u naar het SKL-keuringsstation gaat, kunt u een aantal onderhoudszaken zelf uitvoeren. De SKL heeft een brochure met tips, adviezen en een checklist voor deze werkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SKL