Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie)

Het is verboden zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid (voorheen spuitlicentie) een gewasbeschermingsmiddel op de markt te brengen. Dit geldt niet voor middelen die door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) zijn toegelaten voor particulier gebruik en voor een producent van een middel. Met een bewijs van vakbekwaamheid toont de eigenaar ervan aan dat hij/zij over de gewenste kennis en vaardigheden beschikt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.erkenningen.nl