Disclaimer

Agrodis betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie. Agrodis aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit deze website.